กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พศจ.ชัยภูมิ ร่วมประชุม คณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตเพื่อสร้างวัด วัดป่าสัลเลขภาวนาราม การติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผล โครงการวัด ประชา รัฐสร้างสุข ระดับหน หนตะวันออก จังหวัดชัยภูมิ พศจ.ชัยภูมิ ออกตรวจสุขภาพพระสงฆ์ คณะสงฆ์อำเภอเกษตรสมบูรณ์ พศจ.ชัยภูมิ ออกตรวจสถิติข้อมูลนักเรียนรายบุคลล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 116,575