วัดชัยสามหมอ พระอารามหลวง

        วัดชัยสามหมอ พระอารามหลวง ตั้งอยู่ถนน ชัยภูมิ-ภูเขียว หมู่ที่ ๖ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐  มีที่ดินที่ตั้งวัด เนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๑ งาน ๖๑ ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๐ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาอีกครั้ง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ต่อมาได้มทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ยกวัดราษฎร์นี้ขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญเมื่อวันที่ ๒๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

        เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดบ้านแก้งคร้อหนองไผ่  โดยชาวบ้านแก้งคร้อ บ้านหนองไผ่ ได้ร่วมกันก่อสร้างเพื่อเป็นสถานที่ทําบุญ เนื่องจากเดินทางไปบ้านอื่น ระยะทางไกล ๖-๗ กิโลเมตร ทั้งสองหมู่บ้านจึงเห็นสมควรสร้างวัดระหว่างกลางหมู่บ้านทั้ง ๒ หมู่บ้านขึ้น เพื่อความสะดวกชาวบ้านและได้สร้างกุฏิหลังเล็ก ๆ ขึ้นจำนวน ๓ หลัง หลังคามุงแฝก สร้างศาลาขึ้น ๑ หลัง เพื่อเป็นสถานที่ทำบุญ 

        ขอบคุณรูปภาพและข้อมูลจาก https://pukmudmuangthai.com/

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 260,562