ศูนย์สาธารณะสงเคราะห์คณะสงฆ์ชัยภูมิ ธรรมยุต วัดป่ารัตนบุญญาราม

ศูนย์สาธารณะสงเคราะห์คณะสงฆ์ชัยภูมิ ธรรมยุต วัดป่ารัตนบุญญาราม

             วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 (เวลา 10.30 น.) คณะญาติธรรมวัดป่ารัตนบุญญารามพร้อมด้วยศูนย์สาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์ชัยภูมิ(ธรรมยุต) นำโดยพระครูภัมรวิริยาภรณ์ ได้นำน้ำดื่มใบบุญจำนวน 400 โหล (4,800 ขวด) และสบู่ยาสีฟัน มอบแด่โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 แห่งที่ 2 และโรงพยาบาลชัยภูมิ และพัดลม จำนวน 200 ตัว มอบแด่ดรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 การนี้ นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ และข้าราชการในสังกัด ร่วมสนองงานคณะสงฆ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 32,074