กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

 

    

คณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

โดยร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๑.กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และฟังธรรมบรรยายจากพระสงฆ์ ออนไลน์

https://forms.gle/SwQ5watyqLCPAKS5A

๒. กิจกรรมตอบคำถามตอบคำถามสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

https://forms.gle/1MzYFv6TCx7icPwVA

๓. ติดตามเฟซบุ๊คสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ เพื่อติดตามลิ้งก์เวียนเทียนออนไลน์ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

https://www.facebook.com/cpm.onab

กรุณาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจหลังร่วมกิจกรรม

https://forms.gle/UZeanA55ecaKpeyk6

 

 


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 116,597