กิจกรรมตัดหญ้าป่าโล่ใหญ่ คณะสงฆ์อำเภอเนินสง่า

กิจกรรมตัดหญ้าป่าโล่ใหญ่ คณะสงฆ์อำเภอเนินสง่า

              วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 คณะสงฆ์อำเภอเนินสง่า นำโดยพระครูอรรถธรรมโกศล เจ้าคณะอำเภอเนินสง่า พร้อมด้วยเจ้าคณะตำบลทุกตำบล เจ้าอาวาสและเลขานุการ ได้ร่วมจัดกิจกรรมดูแล รักษา กำจัดวัชพืช ปลูกทดแทน ณ ป่าโล่ใหญ่ ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบของคณะสงฆ์อำเภอเนินสง่า) กิจกรรมดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 32,077