ประชุมเตรียมความพร้อมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2/2564

ประชุมเตรียมความพร้อมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2/2564

        วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (เวลา 15.00 น.) จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2/2564 เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธียกฉัตรพระเจดีย์มหาจักรีศรีสัฏฐิวรรษ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ พระเจดีย์มหาจักรีศรีสัฏฐิวรรษ วัดทักษิณ ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

        นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเตรียมการโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระรอกที่ 3 ได้โดยปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

        การนี้ นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ได้รับมอบหมายภารกิจในการประกอบพิธียกฉัตรพระเจดีย์ มหาจักรีศรีสัฏฐิวรรษ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 90,762