การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 59/2564

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ  ครั้งที่ 59/2564

        วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (เวลา 13.30 น.) จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 59/2564 ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมคณะอนุกรรมการร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระรอกที่ 3 ได้ปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

        การนี้ นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางภัครดา เดชพลกรัง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุม โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ได้ชี้แจงมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาของศาสนสถานในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 23,095