ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์ป่าชัยภูมิโพธิญาณ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์ป่าชัยภูมิโพธิญาณ

        วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 อำเภอเทพสถิต ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์ป่าชัยภูมิโพธิญาณ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยมีว่าที่ร้อยตรี เอกพล เรืองเพชร ปลัดอำเภอเทพสถิต เป็นประธานที่ประชุม 

        การนี้ นายณรงศักดิ์  อ้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตสร้างวัดในครั้งนี้ การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุม มีมติเห็นชอบในการขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัดดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 23,013