กิจกรรมคณะสงฆ์อำเภอเนินสง่า

กิจกรรมคณะสงฆ์อำเภอเนินสง่า

            วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 คณะสงฆ์อำเภอเนินสง่า นำโดยพระครูอรรถธรรมโกศล นำปัจจัยจำนวน 9,000 บาท เครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของอื่นๆ จากทุกวัด ทุกตำบล ในอำเภอเนินสง่า เพื่อนำไปมอบให้โรงพยาบาลเนินสง่า โดยมี แพทย์หญิงชวณี สินธุวงศานนท์ และนายเจนวิทย์ โพธิ์ชัย เป็นตัวแทนผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลเนินสง่า ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 23,044