คณะสงฆ์อำเภอแก้งคร้อ (มหานิกาย,ธรรมยุต) จังหวัดชัยภูมิ บริจาคเงินและเครื่ออุปโภคบริโภค แก่โรงพยาบาลสนาม

คณะสงฆ์อำเภอแก้งคร้อ (มหานิกาย,ธรรมยุต) จังหวัดชัยภูมิ บริจาคเงินและเครื่ออุปโภคบริโภค แก่โรงพยาบาลสนาม

                 วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 คณะสงฆ์อำเภอแก้งคร้อ นำโดยพระครูสุตชัยคุณ เจ้าคณะอำเภอแก้งคร้อ (มหานิกาย) พระครูสิริธรรมาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอแก้งคร้อ (ธรรมยุต) พร้อมคณะสงฆ์อำเภอแก้งคร้อทั้ง 2 ฝ่าย ได้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลแก้งคร้อ จำนวน 28,860 บาท และบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลสนาม อำเภอแก้งคร้อ จำนวน 29,000 บาท พัดลม เครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 6 คันรถ โดยมี นางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณ นายอำเภอแก้งคร้อ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ วัดชัยสามหมอ พระอารามหลวง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 23,050