การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 58/2564

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 58/2564

                วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (เวลา 13.30 น.) จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 58/2564 ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระรอกที่ 3 ได้ปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

                การนี้ นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางภัครดา เดชพลกรัง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยในวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 นี้เป็นวันอาสาฬหบูชา และวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เป็นวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันที่ประชาชนนิยมไปทำบุญตักบาตร นุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมที่วัดเป็นจำนวนมาก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกังวลว่าจะมีการเกิดคลัสเตอร์ในวัด จึงสอบถามถึงมาตรการป้องกัน นายวิเชียร จันทรโณทัย จึงเสนอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิประสานกับคณะสงฆ์ และนำเรื่องเข้าวาระการประชุมในครั้งต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 23,084