ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคำขวัญจังหวัดชัยภูมิ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคำขวัญจังหวัดชัยภูมิ

        วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (เวลา 13.00 น.) จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคำขวัญจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมภูแลนคา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการตามคำสั่งร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

        การนี้ นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายกฤตภาส ไชยพรรณา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,257