การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ณ วัดพระธาตุหนองสามหมื่น

การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ณ วัดพระธาตุหนองสามหมื่น

        วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (เวลา 10.00 น.) นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้จ่าเอกสันติ บุญเกิน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสาวสุจิตรา สงวนศิลป์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน วัดพระธาตุหนองสามหมื่น ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว ณ วัดพระธาตุหนองสามหมื่น บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,258