การประชุมคัดเลือกพระคิลานุปัฏฐาก ณ วัดไพรีพินาศ

การประชุมคัดเลือกพระคิลานุปัฏฐาก ณ วัดไพรีพินาศ

                   วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (เวลา 13.00 น.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกพระคิลานุปัฏฐาก ดีเด่น ระดับจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2564 ณ ที่ทำการสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ วัดไพรีพินาศ (กลางเมืองเก่า) อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีพระราชชัยสิทธิสุนทร รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระรอกที่ 3 ได้ปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

                  การนี้ นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ร่วมเป็นคณะกรรมการ และนางดุษณี พันธุ์ประสิทธิ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยการประชุมครั้งนี้พระสงฆ์ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพระคิลานุปัฏฐาก ดีเด่น ระดับจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2564 ได้แก่ พระครูสุตภัทรธรรม สิริธโร จากวัดศรีวิเศษประชานิมิต อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,277