ตรวจสอบข้อเท็จจริง และชี้แจงทำความเข้าใจให้แก่ประชาชน ณ วัดชัยปรางค์กู่

ตรวจสอบข้อเท็จจริง และชี้แจงทำความเข้าใจให้แก่ประชาชน ณ วัดชัยปรางค์กู่

            วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (เวลา 13.00 น.) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ได้รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ขอพิจารณายกฐานะที่พักสงฆ์ชัยปรางค์กู่ บ้านหนองแฝก ตำบลบ้านเล่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อได้พิจารณาตามคำร้อง เอกสาร และข้อกฎหมาย พบว่ากรณีดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการขอใช้ที่ดินของทางราชการ (กรมป่าไม้)

             การนี้ นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ นายคมสันต์ อิงชัยภูมิ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ และข้าราชการในสังกัด ได้ดำเนินการชี้แจง อธิบายทำความเข้าใจให้แก่ประชาชน ผู้นำชุมชน และผู้ร้องทราบโดยตรง ณ วัดชัยปรางค์กู่ บ้านหนองแฝก ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ โดยดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,269