การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 41/2564

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 41/2564

            วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (เวลา 13.30 น.) จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 41/2564 ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระรอกที่ 3 ได้ปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด การนี้ นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางภัครดา เดชพลกรัง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุม

            นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้ดำเนินการแจ้งโรงเรียนในสังกัดก่อนเปิดภาคเรียน เมื่อครู และนักเรียนเดินทางมาจากต่างจังหวัด ให้ไปตรวจคัดกรองแบบ Rapid Test ที่โรงพยาบาล สามารถเข้ารับการตรวจได้ทุกแห่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กรณีมาจากพื้นที่เสี่ยง เมื่อตรวจวัดอุณหภูมิพบนักเรียนมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5องศาเซลเซียส ให้สังเกตอาการ เมื่อถึงเวลารับประทานอาหารกลางวัน อุณหภูมิร่างกายยังไม่ลดลง รีบแจ้ง 1669 เพื่อส่งรถโรงพยาบาลรับมารักษาต่อไป

            จังหวัดชัยภูมิได้รับการจัดสรรวัคซีนจำนวน 3,600 โดส จะสามารถฉีดได้ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564พร้อมกันทั้งจังหวัด ซึ่งในอำเภอเมืองชัยภูมิสามารถฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้จำนวน 600 กว่าคน โดยจะทำการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (Astrazeneca) ณ ห้างโรบินสันชัยภูมิ


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,268