พิธีมอบบ้านคณะสงฆ์เอื้ออาทร

พิธีมอบบ้านคณะสงฆ์เอื้ออาทร

        วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (เวลา 09.00 น.) คณะสงฆ์อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ได้จัดพิธีมอบบ้านคณะสงฆ์เอื้ออาทร ให้กับผู้ยากไร้ที่มีความประพฤติดีแต่ขาดที่อยู่อาศัย ราย นางชนาพร พันยาง ณ บ้านเลขที่ 166 บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับการบริจาคปัจจัยและวัสดุก่อสร้างจากพระภิกษุสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ซึ่งคณะสงฆ์อำเภอเกษตรสมบูรณ์เป็นผู้ออกแบบและดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งได้ดำเนินการสร้างหลังนี้เป็นหลังแรก และจะดำเนินการสร้างให้ครบทุกตำบล จำนวน 11 ตำบล (รวมเป็น 11 หลัง)

        การนี้ ได้รับความเมตตาจากพระครูโพธิธรรมประยุต ประธานฝ่ายสงฆ์ เป็นผู้มอบบ้าน นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีรับมอบบ้านในครั้งนี้ พร้อมนี้ นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ พร้อมข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีเพื่อสนองงานคณะสงฆ์ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,288