การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดชัยภูมิ

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดชัยภูมิ

                      วันพุธที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (เวลา 09.30 น.) จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายคมสันต์ อิงชัยภูมิ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,258