ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชัยภูมิ

ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชัยภูมิ

                วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 (เวลา 13.30 น.) จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางภัครดา เดชพลกรัง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมในครั้งนี้

                 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิได้แจ้งในที่ประชุมเกี่ยวกับการตรวจปัสสาวะนักเรียนรร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จะดำเนินการในช่วงเปิดเรียน ซึ่งโรงเรียนจะเปิดเรียนในวันที่ 1มิถุนายน 2564 โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิจะประสานไปทางเจ้าหน้าที่อำเภอที่เกี่ยวข้อง ในอำเภอที่โรงเรียนตั้งอยู่ การนี้นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้ขอผลสอบของนักเรียนที่สอบธรรม-บาลีสนามในปี 2564 ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 6,581