การประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2564

การประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2564

        วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 (เวลา 11.00 น.) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2564 ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ (ประธานที่ประชุม) พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อหารือข้อราชการต่าง ๆ ตามนโยบาย ประกาศ/คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนโยบาย ประกาศ/คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระรอกที่ 3 การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 6,605