การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 31/2564

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 31/2564

                  วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 (เวลา 13.30 น.) จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 31/2564 ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางภัครดา เดชพลกรัง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมในครั้งนี้

                นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ดูแลการจัดกิจกรรมทางศาสนา กรณีพิธีฌาปนกิจศพผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในวัด โดยดำเนินการดังนี้

1. ให้ติดตามกรณีศพผู้เสียชีวิตในอำเภอภักดีชุมพลที่จะดำเนินการฌาปนกิจศพ เพื่อใช้เป็นแบบอย่างให้กับวัดอื่นต่อไป

2. จัดประชุมคณะสงฆ์เรื่องมาตรการต่างๆ ในการจัดกิจกรรมทางศาสนาเช่น งานบวช, งานศพ โดยให้ตัดทอนกิจกรรมที่ไม่จำเป็น และปรึกษาหาแนวทางในการดำเนินการต่อไป

                ในการนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 6,527