การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ในการจัดทำแผน โดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามยุทธศาสตร์การศึกษาและแนวทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2564-2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ในการจัดทำแผน โดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามยุทธศาสตร์การศึกษาและแนวทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2564-2565

        จังหวัดชัยภูมิ โดยศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ในการจัดทำแผน โดยใช้หลักกาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามยุทธศาสตร์การศึกษาและแนวทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2564-2565 ระหว่างวันที่ 7 – 8 เมษายน 2564 (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ ห้องประชุมจามจุรี รร.สยามริเวอร์ รีสอร์ท อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ การนี้ นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายภัครดา เดชพลกรัง นักวิชาการศาสนาชำนาญการท ร่วมประชุมครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,249