การติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผล โครงการวัด ประชา รัฐสร้างสุข ระดับหน หนตะวันออก จังหวัดชัยภูมิ

การติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลโครงการวัด ประชา รัฐสร้างสุข ระดับหน หนตะวันออก จังหวัดชัยภูมิ

       วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พระเดชพระคุณ พระเทพเสนาบดี ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินผล โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข หนตะวันออก พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม การดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับหน หนตะวันออก โดยพระอธิการนพดล ธีรวโร เจ้าอาวาสวัดดาวเรือง ถวายรายงานการดำเนินโครงการ และนายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยชาวบ้าน และส่วนราชการร่วมต้อนรับคณะกรรมการณ วัดดาวเรือง ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

       ในการนี้ นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้านพิธีการ และสนองงานคณะสงฆ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 116,578