พศจ.ชัยภูมิ ออกตรวจสถิติข้อมูลนักเรียนรายบุคลล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

พศจ.ชัยภูมิ ออกตรวจสถิติข้อมูลนักเรียนรายบุคลล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

       วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๑ ร่วมออกตรวจสถิติข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภาคการเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง และโรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม วัดชัยภูมิวนาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

       การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 260,416