คณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดชัยภูมิ ร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่าสบทบทุน โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

คณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดชัยภูมิ ร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

        วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตร ประกอบพิธีทอดผ้าป่าถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดชัยภูมิ ร่วมประกอบพิธี ได้รับความเมตตาจาก พระราชชัยสิทธิสุนทร เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานสงฆ์ และนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดไพรีพินาศ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

        ในการนี้ นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมพิธีฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้านพิธีการ และสนองงานคณะสงฆ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 260,483