พศจ.ชัยภูมิ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่า สมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

พศจ.ชัยภูมิ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

        วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่า สมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น ๒ กระทรวงมหาดไทย และเห็นชอบให้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะอนุกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าฯ ระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมด้วย

         ในการนี้ นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางภัครดา เดชพลกรัง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 260,483