พศจ.ชัยภูมิร่วมการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ หนตะวันออก

พศจ.ชัยภูมิร่วมการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ หนตะวันออก

        วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ คณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ จัดการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ หนตะวันออก ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ โดยพระเดชพระคุณ พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค ๑๑ เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมทั้งบรรยายเรื่อง "การบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย" ณ วัดไพรีพินาศ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

        การนี้ นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ เข้าถวายสักการะ และกล่าวบรรยายถวายความรู้เรื่อง "สำนักงานพระพุทธศาสนากับการสนองงานคณะสงฆ์" พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าสนองงานคณะสงฆ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 101,369