การประชุมเตรียมความพร้อมรับผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๕

การประชุมเตรียมความพร้อมรับผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๕

       วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ จังหวัดชัยภูมิได้รับแจ้งจากสำนักพระราชวังว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดถาวรชัยศิริ ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ในวันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ช่วงบ่าย โดย สำนักพระราชวังมอบหมายให้ พล.ต.มิตรอนันต์ จิตต์โสภา ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๑๐ รักษาราชการแทน ผู้ควบคุมการปฏิบัติราชการวังเทเวศร์ เป็นประธานการประชุมตรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมฯ

       การนี้ นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าในสังกัด เข้าร่วมการชุมฯ ดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 101,360