พศจ.ชัยภูมิ ร่วมออกประเมินส้วมสาธารณะในวัด ตามมาตรฐาน HAS

พศจ.ชัยภูมิ ร่วมออกประเมินส้วมสาธารณะในวัดตามมาตรฐาน HAS

       วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ออกประเมินส้วมสาธารณะในวัดตามมาตรฐาน HAS เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนขับเคลื่อนนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุขในหัวข้อ สุขภาพดีวิถีใหม่แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนวัดส่งเสริมสุขภาพ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยวเห็นควรพัฒนาปรับปรุงส้วมสาธารณะภายในวัดให้สะอาด เพียงพอและปลอดภัน ตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย

       การนี้นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางดุษณี พันธุ์ประสิทธิ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมออกประเมินฯ ในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 101,358