การประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดชัยภูมิ

การประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดชัยภูมิ

         วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางภัครดา เดชพลกรัง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะคณะกรรมการทุนฯ ดังกล่าว เพื่อพิจารณาคัดเลือกเยาวชนคนใหม่เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานศึกาาธิการจังหวัดชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 101,360