การประชุมสัมมนาบุคลากร การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ

การประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ

        วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โปรดมีบัญชามอบสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

       การนี้ นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางภัครดา เดชพลกรัง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนางพิชญาภัค ปีชัยภูมิ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 101,365