การประชุม มอบหมายภารกิจเพื่อเตรียมการอำนวยความสะดวก และการจัดพิธีถวายรถไฟฟ้าพระราชทาน พระราชภาวนาวชิรคุณ (จื่อ พนฺธมุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดเขาตาเงาะ(ธ)

การประชุมมอบหมายภารกิจเพื่อเตรียมการอำนวยความสะดวกและการจัดพิธีถวายรถไฟฟ้าพระราชทาน พระราชภาวนาวชิรคุณ (จื่อ พนฺธมุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดเขาตาเงาะ(ธ)

       วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ จังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ จัดการประชุมมอบหมายภารกิจเพื่อเตรียมการอำนวยความสะดวกและการจัดพิธีถวายรถไฟฟ้าพระราชทาน พระราชภาวนาวชิรคุณ (จื่อ พนฺธมุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดเขาตาเงาะ (ธ) โดย นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง เพื่อมอบหมายภารกิจและเตรียมความพร้อมในการจัดพิธี ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

        การนี้ นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขาฯ ในการประชุม พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 101,341