การประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส หัวหน้าที่พักสงฆ์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑

การประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส หัวหน้าที่พักสงฆ์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑

      วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ จัดการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส หัวหน้าที่พักสงฆ์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑ ตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ โดยพระเดชพระคุณ พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค ๑๑ เป็นประธานที่ประชุม และนายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวปฏิสันถารพบปะพระสังฆาธิการ พร้อมทั้งถวายสักการะเจ้าคณะภาค ๑๑ ณ อาคาร หอประชุมสงฆ์พญาแล วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

      การนี้นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ เข้าถวายสักการะพระธรรมเจดีย์ พร้อมนำเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมการประชุมฯ และสนองงานคณะสงฆ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 101,345