โครงการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ คณะสงฆ์ภาค 11

โครงการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ คณะสงฆ์ภาค 11

         วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางภัครดา เดชพลกรัง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ นางพิชญาภัค ปีชัยภูมิ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และ น.ส.สุจิตรา สงวนศิลป์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการบรรยายถวายความรู้ เรื่อง งานส่งเสริมการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา และงานทะเบียนและบัญชี แด่คณะสงฆ์ ในโครงการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ คณะสงฆ์ภาค 11 สำหรับพระสังฆาธิการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส พ.ศ.2564 - 2565 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมหาธาตุรัชมงคลเจดีย์สิริชัยภูมิ อรุณธรรมสถาน บ้านภูสองชั้น ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 90,743