โครงการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ คณะสงฆ์ภาค 11

โครงการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ คณะสงฆ์ภาค 11

        วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้ เรื่อง งานบริหารและการจัดการศาสนสมบัติให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ แด่คณะสงฆ์ ในโครงการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ คณะสงฆ์ภาค 11 สำหรับพระสังฆาธิการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส พ.ศ.2564 - 2565 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมหาธาตุรัชมงคลเจดีย์สิริชัยภูมิ อรุณธรรมสถาน บ้านภูสองชั้น ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 90,743