พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ คณะสงฆ์ภาค 11

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ คณะสงฆ์ภาค 11

        วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 คณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ คณะสงฆ์ภาค 11 สำหรับพระสังฆาธิการที่แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ประจำปี พ.ศ.2564 - 2565 ระหว่างวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2565 โดยพระเดชพระคุณพระศรีสัจญาณมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมีบรรยายหัวข้อ ภาวะผู้นำและมนุษยสัมพันธ์ โดยพระราชมหาเจติยาภิบาล ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมหาธาตุรัชมงคลเจดีย์สิริชัยภูมิ อรุณธรรมสถาน บ้านภูสองชั้น ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

        การนี้ นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าสนองงานคณะสงฆ์ ในพิธีเปิดฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 90,757