พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

        วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ณ ห้องประชุมพระราชภาวนาวราจารย์ อาคารพระยาภักดีชุมพล 2 วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย โดยได้รับความเมตตาจากพระศรีสัจญานมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดพิธี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 83,565