การออกตรวจเยี่ยมติดตามสำนักศาสนศึกษา แผนกธรรม – บาลี ประจำปี พ.ศ.2565

การออกตรวจเยี่ยมติดตามสำนักศาสนศึกษา แผนกธรรม – บาลี ประจำปี พ.ศ.2565

        วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายณรงศักดิ์ อ้อทอง มอบหมายให้ นางภัครดา เดชพลกรัง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ออกตรวจเยี่ยมติดตาม สำนักศาสนศึกษา แผนกธรรม – บาลี อำเภอภูเขียว 2 แห่ง ได้แก่ สำนักศาสนศึกษาวัดป่าเมตตาธรรม ตำบลหนองตูม และสำนักศาสนศึกษาวัดป่าหนองดินดำ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เพื่อชี้แจง ติดตามการดำเนินการสอนในปี 2565

       การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 83,620