กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕

กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕

ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

QR Code กิจกรรมตอบคำถามเนื่องในวันวิสาขบูชาออนไลน์

หรือลิ้งค์ด้านล่าง

https://forms.gle/GiX2yQu1MKtADhXG9 

กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ออนไลน์

https://forms.gle/2FLDJrRfMMibR4CW7

 

กิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์

 

https://onabeventvienttient.papaiwat.com/

 


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 116,606