การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 92/2564

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 92/2564

        วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จังหวัดชัยภูมิจัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิครั้งที่ 92/ 2564 ณ ห้องประชุมพญาแลชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันโดยได้ปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
      การนี้ นายณรงศักดิ์ อ้อทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ  พร้อมด้วยนางวิมลพรรณ พงษ์ภา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ เข้าร่วมประชุมฯ ครั้งนี้

 


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,620