ประชุมการเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid- 19) ครั้งที่ 1/2564

ประชุมการเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid- 19) ครั้งที่ 1/2564

       วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 น. ประชุมการเตรียมเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid- 19) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
        การนี้ นายณรงศักดิ์  อ้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางภัครดา เดชพลกรัง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษเข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,624