ประชุมสมัยสามัญของคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 5/2564

ประชุมสมัยสามัญของคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 5/2564

        วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 คณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมสมัยสามัญของคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 5/2564 ได้รับความเมตตาจากพระราชชัยสิทธิสุนทร เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมพระสังฆาธิการระดับจังหวัด ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดไพรีพินาศ (วัดกลางเมืองเก่า) ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

        การนี้ นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผอ.พศจ.ชัยภูมิ พร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมชี้แจงภารงาน ได้แก่ การขอประทานพระอนุเคราะห์แก่การฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ให้กับวัดในจังหวัดชัยภูมิ การรายงานความเสียหายของวัดจากพายุโซนร้อย “เตี้ยนหมู่” และการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่ง พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 36,931