การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 88/2564

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 88/2564

        วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 88/2564 ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง โดยปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

        การนี้ นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผอ.พศจ.ชัยภูมิ มอบหมายให้จ่าเอกสันติ บุญเกิน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


image รูปภาพ
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 37,005