ประชุมคณะอนุกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (video conference system)

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (video conference system)

        วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video conference system) ณ ห้องประชุมภูแลนคา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (จากห้องประชุม ชั้น 1 ทำเนียบองคมนตรี โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธาน)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 36,949