ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าหน่วยงานเอกชน ครั้งที่ 9/2564 ประจำเดือนกันยายน 2564

ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าหน่วยงานเอกชน ครั้งที่ 9/2564 ประจำเดือนกันยายน 2564

        วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าหน่วยงานเอกชน ครั้งที่ 9/2564 ประจำเดือนกันยายน 2564 ณ ห้องประชุมพญาแลชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยจัดประชุมตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด กำหนดให้ส่วนราชการเข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ และประชุมที่หน่วยงานของตนเองผ่านระบบทางไกล โปรแกรม ZOOM นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยนายกเหล่าชาดจังหวัดชัยภูมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางวิมลพรรณ พงษ์ภา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 36,935