ประชุมวิสามัญของมูลนิธิพญาแลส่งเสริมการศึกษาและสังคมสงเคราะห์จังหวัดชัยภูมิ

ประชุมวิสามัญของมูลนิธิพญาแลส่งเสริมการศึกษาและสังคมสงเคราะห์จังหวัดชัยภูมิ

        วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 (เวลา 15.30 น.) มูลนิธิพญาแลส่งเสริมการศึกษาและสังคมสงเคราะห์จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดประชุมวิสามัญมูลนิธิพญาแลฯ ณ ห้องประชุมภูแลคา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ การนี้ นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผอ.พศจ.ชัยภูมิ (คณะกรรมการ) ร่วมประชุมดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 36,935