ประชุมชี้แจงการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

ประชุมชี้แจงการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

        วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 (เวลา 13.00 น.) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ นำโดยนายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผอ.พศจ.ชัยภูมิ พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมชี้แจงการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ณ โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 36,913