การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 83/2564

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 83/2564

        วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 (เวลา 13.30 น.) จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 83/2564 ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

        การนี้ นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผอ.พศจ.ชัยภูมิ มอบหมายให้นางภัครดา เดชพลกรัง ผอ.กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 36,988