ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

        วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 (เวลา 13.30 น.) จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด การนี้ นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผอ.พศจ.ชัยภูมิ มอบหมายให้นางภัครดา เดชพลกรัง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุม


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 32,067