ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2564

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2564

        วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 (เวลา 13.00 น.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

        การนี้ นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผอ.พศจ.ชัยภูมิ (กรรมการฯ) เข้าร่วมประชุมครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 32,051